Civil Engineering

147 entries « 1 of 5 »

2019

Birgin Iritas, Servet ; Ali Turksoy, Vugar ; Deniz, Serdar; Kocoglu, Serhat; Kirat, Gullu; Can Demirkesen, Ali ; Baba, Alper

A quality assessment of public water fountains and relation to human health: a case study from Yozgat, Turkey Journal Article

Water and Environment Journal, 33 (4), pp. 518–535, 2019, ISSN: 1747-6585.

Links | BibTeX

İlay, R; Baba, A; Kavdır, Y

Removal of metals and metalloids from acidic mining lake (AML) using olive oil solid waste (OSW) Journal Article

International Journal of Environmental Science and Technology, 16 (3), pp. 4047–4058, 2019, ISBN: 0123456789.

Abstract | Links | BibTeX

Morales-Beltran, Mauricio; Turan, Gürsoy; Dursun, Onur; Nijsse, Rob

Energy dissipation and performance assessment of double damped outriggers in tall buildings under strong earthquakes Journal Article

The Structural Design of Tall and Special Buildings, 28 (1), pp. e1554, 2019, ISSN: 15417794.

Links | BibTeX

2018

Oztunali Ozbahceci, Berguzar ; Bilyay, Engin

Effect of the armor crest freeboard relative to the crown wall freeboard on wave overtopping for simple rubble mound slopes Journal Article

Ocean Engineering, 169 , pp. 511–528, 2018, ISSN: 00298018.

Abstract | Links | BibTeX

ç, ; Turan, Gürsoy

Effect of seismic wave velocity on the dynamic response of multi-story structures on elastic foundation Journal Article

Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 113 , pp. 432–441, 2018, ISSN: 02677261.

Abstract | Links | BibTeX

Beylergil, Bertan; Tanoğzlu, Metin; Aktaş, Engin

Effect of polyamide-6,6 (PA 66) nonwoven veils on the mechanical performance of carbon fiber/epoxy composites Journal Article

Composite Structures, 194 , pp. 21–35, 2018, ISSN: 02638223.

Abstract | Links | BibTeX

Tuyan, Murat; Saleh Ahari, Reza ; Erdem, Tahir Kemal; ç}akır, Özge {Andi{ç} ; Ramyar, Kambiz

Influence of thixotropy determined by different test methods on formwork pressure of self-consolidating concrete Journal Article

Construction and Building Materials, 173 , pp. 189–200, 2018, ISSN: 09500618.

Abstract | Links | BibTeX

Tayfur, Sena; Alver, Ninel; Abdi, Saeed; ç, Sel; Ghiami, Amir

Characterization of concrete matrix/steel fiber de-bonding in an SFRC beam: Principal component analysis and k-mean algorithm for clustering AE data Journal Article

Engineering Fracture Mechanics, 194 , pp. 73–85, 2018, ISSN: 00137944.

Abstract | Links | BibTeX

Helvaci, C; A., Baba

Acigöl ve Honaz Arasındaki Jeotermal kaynaklarin Hidrojeokimyasal Özellikleri, 21-24 Şubat 2018, Inproceedings

2018.

BibTeX

K., Erdem T; E., Bilgiç; S., Öztürk

A Preliminary Research On The Early Age Properties Of Fiber Reinforced Concrete With Lightweight Expanded Clay Aggregate Inproceedings

2018.

BibTeX

Kadir, Aktaş; Adnan, Al Karem Ruwad; Bergüzar, Özbahçeci; Ünver, Özkol

Açik deniz rüzgar türbinleri yüzer Platformlarinin hidrodinamik modellenmesi Inproceedings

2018.

BibTeX

Engin, Bilay; Berguzar, Ozbahceci; Gülsen, Kiziroğlu

2-B Blokların dalga aşması açısından pürüzlülük katsayısının belirlenmesi Inproceedings

2018.

BibTeX

Şimşek, C; Baba, A; Aksoy, N; Z., Demirkiran

Alüvyon Akifer İçin Özgül Debi Değeri İle Hidrolik İletkenliğin Tahmin Edilmesi: Alaşehir (Manisa) Ovasi Örnek çalişmasi, 71.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Inproceedings

2018.

BibTeX

Akdeğırmen, Ö; Baba, A; Şımşek, C; Tayfur, G; A, Kumanlıoğlu

Alaşehir Havzasi SMA (Soil Moisture Accounting) Hidrolojik Modeli, 71.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Inproceedings

2018.

BibTeX

Tonkul, S; Baba, A; Şımşek, C; Tayfur, G; Durukan, S; Kumanlıoğlu, A; A.C., Demırkesen

AkifereYağiştan süzülme Miktarinin Sondaj Verileri Kullanilarak Tahmin Edilmesi: Alaşehir (Manisa) Havzasi Inproceedings

2018.

BibTeX

Gizem, Arslan-Özgen; Metin, Tanoğlu; Engin, Aktaş; Kutay, Yücetürk

Development of Composite Drive Shaft Tube for Automotıve Industry Inproceedings

2018.

BibTeX

Tuncay, Yalcinkaya; İzzet, Özdemir

Grain Boundaries in Polycrystalline Plasticity Inproceedings

2018.

BibTeX

K., Erdem T; Y., Ersöz H; Bilgiç, E; M., Karahan S

Effects Of Fly Ash Aggregate On The Rheology And Compressive Strength Of Self-consolidating Concrete Inproceedings

2018.

BibTeX

Alami, Mohammad Musa; Erdem, Tahir; Yardimci, Mert; Aydin, Serdar

Development of a Proper Mix-Design for Impact Loading of Deflection Hardening Hybrid Fiber Reinforced Concrete Inproceedings

pp. 284-291, 2018, ISBN: 978-94-024-1193-5.

Links | BibTeX

Baba, Alper; Tsatsanifos, Chr; El Gohary, Fatma ; Palerm, Jacinta; Khan, Saifullah; Ali Mahmoudian, S; Ahmed, Abdelkader T; Tayfur, Gökmen; Dialynas, Yannis G; Angelakis, Andreas N

Developments in water dams and water harvesting systems throughout history in different civilizations Journal Article

2018.

Links | BibTeX

Yucel, Deniz Sanliyuksel; Baba, Alper

Determining water and sediment quality related to lead-zinc mining activity Journal Article

Archives of Environmental Protection, 44 (3), pp. 19–34, 2018, ISSN: 20834810.

Abstract | Links | BibTeX

Velibeyog, Koray; Lu, ̆; Yazdani, Hamidreza; Baba, Alper

Groundwater in local development strategies: case of Izmir Journal Article

2018.

Abstract | Links | BibTeX

Oztoprak, Nahit; Gunes, Deniz; Tanoglu, Metin; Aktas, Engin; Ozgur Egilmez, Oguz ; Senocak, Ciler; Kulac, Gediz

Developing polymer composite-based leaf spring systems for automotive industry Journal Article

Sci Eng Compos Mater, 25 (6), pp. 1167–1176, 2018.

Abstract | Links | BibTeX

ç, Aslı ; ç, Gökhan Top; Isik, Tuğba; Baba, Alper; Horzum, Nesrin; Demir, Mustafa M

Investigation of Lithium Sorption Efficiency Using SWCNT Functionalized Electrospun Fiber Mats from the Hypersaline Geothermal Brine Journal Article

2018.

Abstract | Links | BibTeX

Tayfur, Sena; ç, Sel; Alver, Ninel; Mühendisliği Bölümü, İnşaat ; Fakültesi, Mühendislik; Üniversitesi, Ege; Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir ; Makalesi, Araştırma; Article Öz, Research

çelik fiber ilaveli etriyesiz betonarme kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışlarının doğrusal olayan sonlu elemanlar analizi ile belirlenmesi Determination of the behavior of steel fiber reinforced concrete beams without stirrups under bending by nonlinear finite element analysis Journal Article

24 (3), pp. 397–402, 2018.

Abstract | Links | BibTeX

Elci, Şebnem; Zeynep, Ersoy

Deniz Deşarjı Modellemesinde Model Sınırlarının Belirlenmesi Inproceedings

2018.

BibTeX

Elci, Sebnem; Hazar, Oguz

Assessment Of Sedıment Capture Performances Of Coanda And Tyrolean Intakes By Experıments Inproceedings

2018.

BibTeX

Elci, Sebnem; Bombar, G; Vural, B; Ay., M

Experimental Investigation for the Effects of Turbulence on the Settling Velocities of Sediments Inproceedings

2018.

BibTeX

Baba, A; Demir, M M; Yeşilnacar, M İ

Geothermal Energy in GAP Inproceedings

2018.

BibTeX

Şahin, Y; Baba, A; G., Tayfur

Dams of Küçük Menderes River Basin and their implications on the agricultural development, Inproceedings

2018.

BibTeX

Baba, A

Su Kaynaklarının Kalitesi ve İnsan Sağliğina Etkisi, Inproceedings

2018.

BibTeX

Baba, A

Türkiye’deki Su Kaynaklarında Arsenik ve İnsan Sağlığına Etkileri, 71.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Inproceedings

2018.

BibTeX

Özdayı, O M; Şımşek, C; Tayfur, G; A., Baba

MODFLOW-2005 Nümerik Modelleme Metodu İle Yeraltısuyu Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Alaşehir (Manisa) Örneği, 71.Türkiye Jeoloji Kurultayı Inproceedings

2018.

BibTeX

Mungan, G G; Baba, F.and A Gür

Jeotermal Akişkanda Radon ve Etkileri: Bati Anadolu Örneği, 71.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Inproceedings

2018.

BibTeX

Gülcü, M; Topçu, G; Koç, A K; Demır, Baba A.and M M

Jeotermal Sistemlerde, Su-çözünür Polisakkaritlerin Silikat Kabuklaşmasına Yönelik İnhibitör Olarak Kullanımı, Inproceedings

2018.

BibTeX

147 entries « 1 of 5 »