“WED2022 Hackhathon” Yarışması

MÜDEK’in üyesi olduğu International Engineering Alliance (IEA)’ın işbirliği yaptığı World Federation of Engineering Organization (WFEO), UNESCO tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Mühendislik Günü” ilan edilen 4 Mart gününe denk gelen 04.03.2022 günü için, mühendislik öğrencilerine yönelik olarak “WED2022 Hackhathon” adında uluslararası bir yarışma düzenlemektedir.

Yarışma ilgili ayrıntılı bilgilere belgelerden ve yarışmaya kayıt için gerekli bilgilere https://worldengineeringday.net/global_events/ sitesinden erişilebilir.

WED Live Concept 07oct2021-1

Hackathon Concept 07oct2021