Fakültemiz Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları

10.10.2023 tarih ve 32335 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen Fakültemiz araştırma görevlisi kadrolarının nihai değerlendirme sonuçlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Atanmaya hak kazanmış adayların aşağıda belirtilen belgeleri 06 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar Enstitümüz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Atama evrakını süresi içinde teslim etmeyen aday, atanma hakkından feragat etmiş olarak kabul edilecektir.

Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Belge Listesi

 

Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu

Biyomühendislik Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu

Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu

Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu

İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu

Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu

Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu