İlk olarak 1998-1999 Eğitim-Öğretim Yılında lisans eğitimi vermeye başlayan Mühendislik Fakültesinde; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyomühendislik, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümü olmak üzere on bölüm bulunmaktadır.
Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümleri lisans derecesi yanında, yüksek lisans ve doktora derecelerini de vermektedirler. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün ayrıca Ege Üniversitesi ile ortak Doktora Programı bulunmaktadır. Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümleri altında ise henüz açılan program bulunmamaktadır. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü altında lisansüstü disiplinlerarası program olarak yüksek lisans ve doktora dereceleri verilmektedir.
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında bölümlerimizde 2183 lisans ve 810 lisansüstü öğrenci (anabilim dallarında ve Fakültemizce desteklenen disiplinlerarası programlarda) devam etmektedir. Fakültemizdeki lisans öğrencilerimiz Çift Ana Dal ve Yan Dal yapma imkanına sahiptir. Fakültemizde öğretim üyesi sayısı 97, toplam akademik personel sayısı ise 259′dur. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayımızın az olması, küçük ölçekli sınıflarda eğitim faaliyetimizi sürdürebilmemize ve öğrencilerimizin öğretim üyelerimiz ile interaktif bir iletişim içinde olabilmelerine imkan vermektedir.
Amerika’da ABET, İngiltere’de ECUK gibi Mühendislik programlarını akredite etmekle sorumlu kurumların bağlı olduğu Washington Accord’a üye olan MÜDEK tarafından Kimya Mühendisliği (1 Mayıs 2011-30 Eylül 2021), Makine Mühendisliği (1 Mayıs 2011-30 Eylül 2021) ve Bilgisayar Mühendisliği (1 Mayıs 2012-30 Eylül 2020) Lisans Programları akredite edilmiştir. Bu programlara ayrıca akreditasyon tarihlerine kadar geçerli olmak üzere EUR-ACE Etiketi verilmiştir. Bölümlerimizin almış olduğu bu akreditasyon, yetiştirdiğimiz öğrencilerin ulusal ve uluslararası kalite standartlarını karşıladığını belgelemekte ve mezunlarımızın yeterliliğini hem ülkemizde hem de yurtdışında kanıtlamaktadır.
1998-1999 Eğitim–Öğretim Yılında Bilgisayar, Kimya ve Makina Mühendislikleri Bölümlerine alınan 20’şer lisans öğrencisi ile eğitime başlayan Fakültemizde 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında; 62’şer öğrenci Makina Mühendisliğine, Kimya Mühendisliğine, İnşaat Mühendisliğine, Gıda Mühendisliğine, Bilgisayar Mühendisliğine ve Elektrik-Elektronik Mühendisliğine,  41’er öğrenci Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölümlerine olmak üzere toplam 454 öğrenci Fakültemiz lisans bölümlerine kabul edilmiştir.
2011 yılından bu yana Mühendislik Fakültesi bölümlerinin ÖSS taban ve tavan puanları şöyledir:
ÖSS SONUÇ TABLOSU
Kurulduğu günden bugüne Fakültemize hizmet eden Dekanlarımız ve hizmet verdikleri yıllar ise aşağıda belirtilmektedir:

Prof. Dr. Semra ÜLKÜ Temmuz 1996 – Ekim 1999
Prof. Dr. Zafer İLKEN Ekim 1999 – Aralık 2002
Prof. Dr. Muhsin ÇİFTÇİOĞLU Aralık 2002 – Ocak 2007
Prof. Dr. Mehmet POLAT Şubat 2007 – Eylül 2007
Prof. Dr. M.Barış ÖZERDEM Eylül 2007 – Kasım 2010
Prof. Dr. Funda TIHMINLIOĞLU Ocak 2011 – Şubat 2015
Prof. Dr. Figen KOREL Şubat 2015 – Aralık 2018
Prof. Dr. Mustafa M.DEMİR Aralık 2018 – Göreve devam ediyor