Tarihçe

İlk olarak 1998-1999 Eğitim-Öğretim Yılında lisans eğitimi vermeye başlayan Mühendislik Fakültesinde; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyomühendislik, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümü olmak üzere on bölüm bulunmaktadır.

Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümleri lisans derecesi yanında, yüksek lisans ve doktora derecelerini de vermektedirler. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde ise lisans ve yüksek lisans programı bulunmaktadır. (Enerji Sistemleri Mühendisliği doktora programı açılması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuruda bulunulmuş ve onay beklenmektedir.) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü altında lisansüstü disiplinlerarası program olarak yüksek lisans ve doktora dereceleri verilmektedir.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında bölümlerimizde 3260 lisans ve 839 lisansüstü öğrenci (01.11.2022 tarihi itibariyle anabilim dallarında ve Fakültemizce desteklenen disiplinlerarası programlarda) devam etmektedir. Fakültemizdeki lisans öğrencilerimiz Çift Ana Dal ve Yan Dal yapma imkanına sahiptir.

Fakültemizde öğretim üyesi sayısı 115, toplam akademik personel sayısı ise 278′dir. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayımızın az olması, küçük ölçekli sınıflarda eğitim faaliyetimizi sürdürebilmemize ve öğrencilerimizin öğretim üyelerimiz ile interaktif bir iletişim içinde olabilmelerine imkan vermektedir.

Amerika’da ABET, İngiltere’de ECUK gibi Mühendislik programlarını akredite etmekle sorumlu kurumların bağlı olduğu Washington Accord’a üye olan MÜDEK tarafından
Fakültemiz;
• Kimya Mühendisliği Lisans Programı (1 Mayıs 2011-30 Eylül 2027),
• Makine Mühendisliği Lisans Programı (1 Mayıs 2011-30 Eylül 2024),
• Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (1 Mayıs 2012-30 Eylül 2024) ve
• İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (1 Mayıs 2022 – 30 Eylül 2024) tarihleri süresince
akredite edilmiştir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Gıda Mühendisliği lisans programları için ise akreditasyon başvurusunda bulunulmuş, 2023 yılı içeresinde sürecin tamamlanması beklenmektedir. Bu programlara ayrıca akreditasyon tarihlerine kadar geçerli olmak üzere “EUR-ACE Etiketi” verilmiştir. Bölümlerimizin almış olduğu bu akreditasyon, yetiştirdiğimiz öğrencilerin ulusal ve uluslararası kalite standartlarını karşıladığını belgelemekte ve mezunlarımızın yeterliliğini hem ülkemizde hem de yurtdışında kanıtlamaktadır.

1998-1999 Eğitim-Öğretim Yılında Bilgisayar Müh., Kimya ve Makina Mühendisliği bölümlerine alınan 20’şer lisans öğrencisi ile eğitime başlayan Fakültemizde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında; 125 öğrenci Bilgisayar Müh., 96 öğrenci Makine Mühendisliğine, 92 öğrenci İnşaat Mühendisliğine, 66 öğrenci Gıda Müh., 84 öğrenci Elektrik-Elektronik Müh., 71 öğrenci Kimya Mühendisliğine, 60 öğrenci Çevre Müh., 60 öğrenci Malzeme Bilimi ve Müh., 59 öğrenci Biyomühendisliğe, 50 öğrenci Enerji Sistemleri Mühendisliği olmak üzere toplam 763 öğrenci Fakültemiz lisans bölümlerine kabul edilmiştir.

Fakültemiz, mevcut imkanlarını sürekli olarak iyileştirerek araştırmacı, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş, çevre bilincine ve toplumsal duyarlılığa sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek amacı ile çalışmalarına devam edecektir.

Kurulduğu günden bugüne Fakültemize hizmet eden Dekanlarımız ve hizmet verdikleri yıllar ise aşağıda belirtilmektedir:

Prof. Dr. Semra ÜLKÜ Temmuz 1996 – Ekim 1999
Prof. Dr. Zafer İLKEN Ekim 1999 – Aralık 2002
Prof. Dr. Muhsin ÇİFTÇİOĞLU Aralık 2002 – Ocak 2007
Prof. Dr. Mehmet POLAT Şubat 2007 – Eylül 2007
Prof. Dr. M.Barış ÖZERDEM Eylül 2007 – Kasım 2010
Prof. Dr. Funda TIHMINLIOĞLU Ocak 2011 – Şubat 2015
Prof. Dr. Figen KOREL Şubat 2015 – Aralık 2018
Prof. Dr. Mustafa M.DEMİR Aralık 2018 – Göreve devam ediyor