Vizyon

Araştırma ağırlıklı eğitim-öğretim faaliyetlerini daha da geliştirmek, sanayimize sıçrama yaptırabilecek yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini ve süreçlerin gerçekleştirilmesini olanaklı kılan araştırmacı mühendisler yetiştirmek, sanayiye önderlik etmek, önemli endüstriyel problemleri çözmek için teknolojiler geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, kaynakların ülke sınırları içinde daha verimli kullanılmasını sağlamak, uluslararası düzeyde tanınmak ve lider mühendislik fakülteleri arasında yer almaktır.