Misyon

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün kuruluş amacı ve stratejik planları doğrultusunda teknolojik alanlarda ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak, mühendislik alanında ülkemizin sorunlarını çözme kapasitesine sahip, konusunda yetkin, araştırmacı ve sosyal sorumluluk sahibi mühendisler ile ülkemizin uluslararası seviyede rekabet edebilir hale gelmesi için, ilgili mühendislik alanlarında araştırmacılar yetiştirmektir.