TÜBİTAK

PROJE ADI PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ SÜRE
2005
Modal Deney Yöntemi İle Betonarme Yapılarda Taşıyıcı Çerçeve-Bölme Duvar Etkileşiminin İncelenmesi 104 I 107 Yrd.Doç.Dr. Cemalettin DÖNMEZ
İnşaat Bölümü
01/04/2005 01/01/2010
Gıdalarda Doğal Antimikrobiyallerin Kullanıldığı Biyoaktif Koruma Sistemlerinin Geliştirilmesi 104 O 543 Yrd. Doç. Dr.F.Banu ÖZEN
Gıda Mühendisliği Bölümü
01/04/2005 01/04/2009
Ekonomik Değeri Yüksek Zeytinlerden Üretilen Türk Zeytinyağlarının Sınıflandırılması ve Zeytinyağlarında Tağşişin Belirlenmesi 104 O 333 Yrd.Doç.Dr. FİGEN TOKATLI
Gıda Mühendisliği Bölümü
01/06/2005 01/06/2007
Süt Ürünlerimizden İzole Edilen Mikroorganizmalardan Laktaz Enzimi Üretimi, Saflaştırılması ve İmmobilizasyonu 104 O 270 Prof. Dr. ŞEBNEM HARSA
Gıda Mühendisliği Bölümü
01/06/2005 01/06/2008
Laktik Asit Bakterileri, Lisozim ve Laktoperoksidaz Kullanılarak Antimikrobiyal Özellik Taşıyan Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi, Plastik Ambalaj Materyallerine ve Çeşitli Gıdalara Uygulanması 104 M 386 Yrd.Doç.Dr. FİGEN KOREL
Gıda Mühendisliği Bölümü
01/07/2005 01/07/2007
Bomba İmha Robotu Tasarımı ve Prototip İmalatı 104 M 122 Yrd.Doç.Dr.Emin Faruk KEÇECİ
Makina Mühendisliği
15/04/2005 15/04/2007
Türkiye’de Gerçekleştirilen Jeotermal Enerji Projelerinin Temiz Enerji Bağlamında Değerlendirilmesi: Balçova Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi-İzmir ve Kızıldere Jeotermal Santrali-Denizli 104 M 301 Doç. Dr. Gülden G. GÖKÇEN
Makina Mühendisliği
01/04/2005 01/04/2007
Sıvı Yumurta Ürünlerinin Ultra Viole (UV) Işık İle Dezenfeksiyonu 104 O 210 Yrd.Doç.Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK
Gıda Mühendisliği
01/05/2005 01/05/2007
Frit Fırını Refrakterlerinin İzotermal Korozyon Testi 104 M 403 Doç.Dr. SEDAT AKKURT
Makina Mühendisliği
01/07/2005 01/07/2007
Zaman-Frekans Aralığında, Bağımsız Bileşen Analizi ve Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Ses İşaretlerinin Gözü Kapalı Ayrıştırılmasının ve Tanımlanmasının Sayısal İşaret İşlemcilerle, Gerçek Zamanda Gerç… 104 E 163 Prof. Dr. F. ACAR SAVACI
Elektrik ve Elektronik bölümü
01/08/2005 01/08/2008
2006
Tahtalı Havzasında Hidrodinamik Çevrimin Modellenmesi ve Düşeyde Akım Profilinin Sıcaklılkla İlişkilendirilmesi 104 Y 323 Yrd.Doç.Dr. ŞEBNEM ELÇİ
İnşaat Mühendisliği
01/01/2006 01/10/2007
Nanokompozit Malzemelerin Polimer Ve Tabakalı Kil Yapılardan Geliştirlmesi ve Karakterizasyonu 104 M 365 Doç.Dr. METİN TANOĞLU
Makina Mühendisliği
01/01/2006 01/10/2007
Nano Boyutta Çinko Borat Üretimi ve Endüstriyel Uygulamaları 105 M 358 Prof.Dr.DEVRİM BALKÖSE
Kimya Bölümü
01/03/2006 01/03/2008
İlköğretim Okullarında Bina-İçi Çevresel Kalitenin Değerlendirilmesi 105 Y 263 Yrd.Doç.Dr.SAİT SOFUOĞLU
Kimya Müh.
15/11/2006 15/11/2009
Oyuklu Osilatörün Mikrodalga Bandında Tasarımı, Simülasyonu, Gerçeklenmesi ve Endüstriye Yönelik Uygulamaları: 1) Hassas Mesafe Ölçümü, 2) Dielektrik Malzemelerin Dielektrik Sabiti Ölçümü 106 E 102 Dr.Sevinç AYDINLIK BECHTELER
Elektrik Elektronik Müh.
01/09/2006 01/09/2009
Otomobil Endüstrisi İçin Mukavemeti Yüksek Seramik Katkılı Kapalı Hücre Alüminyum Köpük Metallerin Geliştirilmesi ve Yeni Ezilme Kutu Tasarımında Kullanımı 106 M 186 Doç.Dr. Mustafa GÜDEN
Makina Bölümü
01/09/2006 01/03/2009
2007
Patlama ve Balistik Tehditlere Karşı Koruyucu Çok Katmanlı Malzeme Sistemlerinin Yüksek Deformasyon Hızlarında Mekanik ve Nümerik Test Metotlarının Geliştirilmesi ve Optimizasyonu 106 M 353 Yrd.Doç.Dr.Alper TAŞDEMİRCİ
Makine Müh.Bölümü
01/02/2007 01/02/2010
Moment Aktaran Mevcut Çelik Çerçeve Kiriş-Kolon Bileşimlerinin Deprem Davranışlarının Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemeler Kullanılarak Geliştirilmesi 106 Y 309 Yrd.Doç.Dr.Özgür EĞİLMEZ
İnşaat Müh. Bölümü
15/02/2007 15/02/2010
Değişken Sönümleme Katsayılı Amortisörlerin Deprem Simülasyonu ile Üç Katlı bir Yapıya Olan Etkisinin Değerlendirilmesi 107 M 353 Yrd. Doç. Dr. Gürsoy TURAN
İnşaat Müh. Bölümü
01/12/2007 01/12/2009
Klasik Türk Müziği Kayıtlarının Otomatik Olarak Notaya Dökülmesi ve Otomatik Makam Tanıma 107 E 026 Yrd.Doç.Dr.Barış BOZKURT
Elektrik Elektronik Müh.Bölümü
01/08/2007 01/08/2010
Kateşol-O-metiltransferaz (KOMT) Enzim Aktivitesinin Bitkilerden Elde Edilen Bazı Alkaloitler ve Fenollerle Engellenmesi 107 M 307 Doç. Dr. Oğuz BAYRAKTAR
Kimya Müh.
01/11/2007 01/11/2009
2008
Jet Akışlarındaki Kararsızlıkların Kontrolü ile Isı Transferinin Artırılması 107 M 602 Yrd. Doç. Dr. Ünver ÖZKOL
Makina Müh.Bölümü
15/02/2008 15/08/2010
Floresanlı Yerinde Hibritleme (Fish) Yöntemi ile Bazı İndikatör ve Patojen Bakterilerin İzmir’de Satışa Sunulan Su, Minimum İşlem Görmüş Bazı Sebze ve Çiğ Kanatlı Etlerinde Saptanması 107 O 690 Dr. Ayşe Handan BAYSAL
Gıda Müh.Bölümü
01/03/2008 01/03/2010
Çapraz-Kama Haddeleme Prosesinin Teknik Özelliklerinin Türk ve Belarus Endüstrileri İçin Detaylandırılması 107 M 628 Prof. Dr. Mustafa GÜDEN
Makine Müh. Bölümü
15/06/2008 15/06/2010
SAVM031 107 A 015 Doç. Dr. Metin TANOĞLU
Makina Müh. Böülümü
15/06/2008 15/06/2010
Üzüm Çekirdeği Özütü İçeren Fonksiyonel Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi Ve Çeşitli Gıdalara Uygulanması 108 O 591 Yrd. Doç. Dr. Figen KOREL
Gıda Müh.Bölümü
01/10/2008 01/10/2009
Biyoaktif Maddelerin Kontrollu Salımı İçin Kompozit Veya Karışımlardan Oluşan Aktif Yenilebilir Gıda Ambalaj Malzemeleri Geliştirilmesi 108 M 353 Prof. Dr. Ahmet YEMENİCİOĞLU
Gıda Müh.Bölümü
01/11/2008 01/11/2011
Mermer Anıt Yüzeylerinin Polimer Nanokompozit Filmler Ile Korunması 108 M 335 Doç. Dr. Funda TIHMINLIOĞLU
Kimya Müh.Bölümü
01/12/2008 01/12/2010
2009
Titreşim Ölçümlerine Dayanan Hasar Azaltıcı Kontrol Ve Ömür Uzatma Simülatörü 108 M 622 Doç. Dr. Serhan ÖZDEMİR
MAKİNA Müh.Bölümü
15.02.2009 15/02/2010
Farklı Kontrastlı Medikal Görüntülerin Bilgi Teorisi Kaynaklı Nokta Benzerliği Ölçütleriyle Elastik Olarak Hizalanması 108E251 Doç. Dr. Bilge KARAÇALI
Elektrik elektronik Müh.Bölümü
01/02/2009 01/02/2011
Kitosan Bazlı Biyo-Uyumlu Emülgatör Üretimi Karekterizasyonu ve Yağ Dispersiyon Kinetiğine Olan Etkisinin İncelenmesi 109T040 Prof.Dr.Mehmet POLAT
Kimya Müh.
01/08/2009 01/08/2010
Helicobacter Pylori?Nin Eradikasyonunda Etkili Uçucu Yağların Ve/Veya Klaritromisinin kitosan Bazlı Mikrokürelerden Kontrollü Salimi 109M028 Doç.Dr.Funda TIHMINLIOĞLU
Kimya Müh.Bölümü
01/08/2009 01/08/2010
2010
Tamamen Optik Paket Anahtarlamalı Ağlar İçin Düğüm Tasarımı 109E242 Doç.Dr.Mehmet Salih DİNLEYİCİ
Elektrik-Elektronik Bölümü
01/03/2010
01/03/2012
Kendiliğinden Yerleşen Tiksotropinin Kalıp Basıncı Yüzey ve Dürabilite Özelliklerine Etkiler 109M615 Yrd.Doç.Dr.Tahir Kemal ERDEM
İnşaat Müh.Bölümü
01/04/2010
01/04/2012
Ultrason Kontrast Ajanlarının Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu 109M494 Yrd.Doç.Dr.Sevgi Kılıç ÖZDEMİR
Kimya Müh.Bölümü
15/04/2010
15/10/2012
Metal Oksit Yüzeylerinin Çözeltilerdeki Yük Dağılımının Atomik Kuvvet Mikroskopu ile Belirlenmesi 109T695 Prof.Dr.Mehmet POLAT
Kimya Mühendisliği Bölümü
15/04/2010
15/04/2012
Biyolojik-Kimyasal Reaksiyonlar Benzetimi İçin Monte Carlo Teknikleri 109E211 Yard.Doç.Dr.Mustafa Aziz ALTINKAYA
Elektrik-Elektronik müh.
01/03/2010
01/03/2012
Nano Kalsit (Caco3) üretimi 110M104 Yrd. Doç. Dr.Ekrem ÖZDEMİR
Kimya Mühendisliği Bölümü
01/10/2010
01/04/2013
Peyniraltı Suyu Proteinlerinden Gıda Endüstrisinde Kullanılabilecek Protein Ve Peptid Nanotüplerin Üretilmesi 109O866 Prof.Dr.Hayriye Şebnem HARSA
Gıda Müh.
01/04/2010
01/04/2011
Çimento Esaslı Sensör Üretimi 110M221 Ar. Gör. Egemen TEOMETE
İnşaat Mühendisliği Bölümü
15/11/2010
15/11/2013
Baraj Yıkılması Sonucu Oluşan Taşkının Deneysel ve Nümerik Metodlar ile Araştırılması-Gerçek Barajlara CBSOrtamında Uygulanması 110M240 Prf.Dr.Gökmen TAYFUR Müh Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü 01/04/2011
01/10/2013
2011
Karaburun yarımadasında yetişen ‘Hurma Zeytinin Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özeliklerinin Karakterizasyonu 110O780 Doç.Dr.Fatma Banu ÖZEN
Gıda Mühendisliği Bölümü
01/06/2011
01/06/2013
Siltli Zeminlerde Konsolidasyon Karakterlerinin Cpt Koni Direncine Ve Sıvılaşma Direncine Etkisi 110M602 Yrd.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
01/04/2011
01/04/2013
Nadir Toprak Ve Geçiş Elementleri Katkılı Titan Kompozitlerinin Nanotasarımı Ve Yapay Fotosenteze Yönelik Kulanımlarının Araştırılması 110M739 Prof.Dr.Muhsin ÇİFTÇİOĞLU
Kimya Mühendisliği Bölümü
01/05/2011
01/11/2013
Kontrollü Salım Özeliklerine Sahip Antimikrobiyel Nanokompozit Gıda Ambalaj Filmlerinin Geliştirilmesi 110M440 Prof.Dr.Sacide ALTINKAYA
Kimya Mühendisliği Bölümü
01/05/2011
01/05/2013
Yara Örtüsü Uygulamaları İçin Equisetum Arvense Özütü Yüklü Biyomalzemelrin Hazırlanması ve Krekterizasyonu 111M408 Doç.Dr.Oğuz BAYRAKTAR
Kimya Mühendisliği Bölümü
01/08/2011
01/08/2012
Erişkin Kök Hücrelerinde Doku yönelimi ve Dış Mekanik Etkilere Bağlı Gelişen Alt Yapısal Değişikliklerin Karakterizasyonu 111T577 Dr. Engin ÖZÇİVİCİ
Makine Mühendisliği Bölümü
15/09/2011
15/09/2014
Kumlarda Ve Siltli Kumlarda Sıvılaşmanın Ve Sıvılaşma Sonrası Direncin Belirlenmesinde Sarsma Tablası Deneyleri 111M435 Yrd.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
01/11/2011
01/11/2012
2012
Mekanik titreşimlerin meme kanseri hücrelerinin davranışlarına etkisi 111M604 Yrd. Doç. Dr. Engin ÖZÇİVİCİ
Makine Müh.
01/05/2012 01/05/2015
Biyo sentetik hibrit polimerlerin RAFT polimerizasyonu ile üretilmesi ve hücre membramıyla etkileşimlerinin vücut dışında değerlendirilmesi 111T960 Doç. Dr. Esma Volga BULMUŞ ZAREIE
Kimya Müh.
01/04/2012 01/04/2015
Sesötesi kabarcık rezonansına dayanan elastomer eyleyici 111M597 Yrd. Doç. Dr. Barbaros ÖZDEMİREL
Elektrik-Elektronik müh.
15/03/2012 15/06/2014
Atomik Kuvvet Mikroskobu Uygulamaları İçin Yüksek Hizli, ve Dinamik Görüntüleme Metodunun Geliştirilmesi 110T732 Yrd. Doç. Dr. Müjdat BALANTEKİN
Müh. Fak
01/04/2011
01/04/2013
Tarım ilacı kalıntılarının tespit edilmesi için optik enzim sensörü geliştirilmesi 211T137 Prof. Dr. Fehime ÖZKAN
Kimya Müh.
01/06/2012 01/06/2013
Patlamaya Dayanıklı Yarı Küresel Tekrarlı Çekirdek Malzemesi İhtiva Eden Sandviç Yapılarının Geliştirilmesi Ve Optimizasyonu 112M141 Doç.Dr.Alper TAŞDEMİRCİ
Makine Müh.
01/11/2012 01/11/2014
Metal Organik Yağ Yapılarının(Mof) Sntezlenmesi Ve Metan Reformer Çıkış Gazının Saflaştırılması İçin Kullanılması 112M294 Prof.Dr.Seher Fehime ÇAKICIOĞLU ÖZKA
Kimya Müh.
01/11/2012 01/11/2015
Sucuk Üretiminde Ticari Starter Kültürlerle Birlikte Kullanılan Debaryomyces Hansenii Ve Yarrowia Lipolytica’nın Sucuk Kalitesi Üzerindeki Etkisi Doç.Dr. Figen KOREL
Gıda Müh.
01/01/2013 01/11/2013
2013
Farklı Metodlarla Hazırlanmış Tungsten Ve Zirkonya Yüklü Sba-15 Katalizörlerle Palmitik Asit Ve Setil Alkol Esterifikasyonu 112M701 Prof. Dr. Selahattin YILMAZ
Kimya Müh.
01/04/2013 01/04/2015
Yüksek Kalite İnce Kataliz Filmler Üzerine Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemleri İle Kontrollü Grafen Büyütülmesi, Karakterizasyonu Ve Uygulamaları 112T946 Doç Dr.Yusuf SELAMET
İnşaat Müh.
01/04/2013 01/04/2016
Çelik Fiber Katkısının Darbe Yüküne Maruz Kalan Betonarme Elemanları Dayanımına Olan Etkileri 112M822 Yrd. Doç. Dr. Selçuk SAATÇİ
İnşaat Müh.
15/03/2013 15/03/2015
PH Cevaplayabilen Peg-Peptid Konjugatı Bazlı Anti kanser İlaç Taşıyıcı Sistemleri Geliştirilmesi 112S554 Yrd. Doç. Dr. Ayben TOP
Kimya Müh.
15/04/2013 15/04/2016
Nanlifli Yapıda, Sinir Büyüme Faktörü Yüklü Mikro Küreleri İçeren Jelatin Bazlı Dok İskeletlerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu 112M568 Prof. Dr. Sacide ALTINKAYA
Kimya Müh.
01/01/2013 01/01/2014
UV Işınını yayan diyotların taze sıkılmış elma suyunun pastörizasyonunda alternatif bir teknoloji olarak kullanılabilirliğinin araştırılması 113O200 Doç Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK
Gıda Müh.
01/08/2013 01/08/2014
Development Of Novel Motors And Rotors For Nanodevices 112T507 Yrd Doç.Dr. Hadi M. ZAREİE
Elektrik-Elektronik Müh.
01/12/2012 01/12/2014
Smart Nanostructure Arrays For Detection Of Multiplex Biomolecules 110T759 Yrd Doç.Dr. Hadi M. ZAREİE
Elektrik-Elektronik Müh.
01/04/2011 01/04/2014
Karaburun yarımadasındaki deniz suyu girişimi ve denize boşalımının hidrojeolojik çalışmalar ve matematiksek modelleme ile araştırılması 113Y042 Prof.Dr. Alper BABA
İnşaat Müh.
15/09/2013 15/03/2016
Farklı Kinematik Modellere Sahip Ana ve Bağımlı Robotları Olan Telerobotik Sistemin Geliştirilmesi:Teori ve uygulamaları 113E147 Doç Dr.Enver TATLICIOĞLU
Elektrik-Elektronik Müh.
01/10/2013 01/10/2015
İlk Yerli Üretim Ultrasyon Kontrast Maddesi olan Mikroköpükcüklerin IN-VİTRO IN-VİVO Karakterizasyonlarının yapılması 113M270 Yrd Doç.Dr.Sevgi KILIÇ ÖZDEMİR
Kimya Müh.
15/10/2013 15/10/2016
Trafik Sahnelerinde Tüm Yönlü ve PTZ Kameralar ile Araç Tespiti ve Sınıflandırılması 113E107 Yrd Doç.Dr.Yalın BAŞTANLAR
Bilgisayar Müh.
01/10/2013 01/04/2016
2014
Nano-Yapılandırılmış Grafenin Isıl Özellikleri 113C032 Yrd. Doç. Haldun SEVİNÇLİ
Malzeme Bil. ve Müh.
16/09/2013 15/08/2015