Mühendislik Fakültesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Mah. 35430  Urla-İZMİR TÜRKİYE Phone: +90 232 750 6500 +90 232 750 6507 Faks: +90 232 750 6505 E-posta: muhdek@iyte.edu.tr

Dekan Prof. Dr. Mustafa M.DEMİR Tel: 0232 750 6500
Tel: 0232 750 6507
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Selahattin YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Selma TEKİR
Tel: 0232 750 6503/6659
Tel: 0232 750 6503/7886
Fakülte Sekreteri Erdinç DURLA Tel: 0232 750 6502
Dekanlık Özel Kalemi
Dekanlık Özel Kalemi
Derya KÜÇÜKBOYACI
Ayten AKSIN
Tel: 0232 750 6500
Tel: 0232 750 6507
Dekanlık Fax Fax: 0232 750 6505
Personel ve Öğrenci İşleri Sevgül YILMAZ (Şef)
Ömer GÜL
Tel: 0232 750 6514
Tel: 0232 750 6513
Satın Alma Haldun PEHLİVAN (Şef) Tel: 0232 750 6520
Fax: 0232 750 6521
Görevlendirmeler
Personel İşleri (İzin-Rapor ve İdari İşler)
Nilay TUNCAY
Fırat CANCAN
Tel: 0232 750 6509
Tel: 0232 750 6508
Yolluklar ve Öğrenci Stajları İrfan Can AYAN (Şef) Tel: 0232 750 6519
Ayniyat/
Taşınır Kayıt
Ertunç UZUN (Şef)
Sinan DEMİR
Tel: 0232 750 6512
Tel: 0232 750 6517
Öğretim Görevlisi Dr. Gülnihal YELKEN Tel: 0232 750 6515
Evrak Kayıt Fadime İÇEN
Dilek GÖNEN
Tel: 0232 750 6506