14 Haziran 2013

Nanomemwater Konferansı 20137. Çerçeve Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir araştırma projesi olan BioNexGen’in kapanış konferansı olarak düzenlenmektedir. (Atık) Su Arıtımı İçin Membran Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu, (Atık) Su Arıtımında Nanoteknoloji gibi konuların ele alınacağı Nanomemwater konferansı, 8-10 Ekim 2013 tarihleri arasında İzmir Swissotel Grand Efes’te gerçekleştirilecektir.
Membran filtreleme ile atık su arıtımı umut vadeden bir yöntem olarak son on yılda öne çıkmıştır. Geleneksel su arıtma yöntemlerine kıyasla düşük enerji tüketimi, çevre dostu olması ve büyük ölçeğe kolayca adapte edilebilir olması bu yöntemi avantajlı kılmaktadır. Bunun yanında, kullanım süresi ve verimin arttırılması membran teknolojisinin gelişime açık yönleri arasında bulunmaktadır.
Son yıllarda, membran proseslerinin performansı konusunda ileriye dönük büyük adımlar atılmıştır ve su arıtma amacıyla membran kullanımı araştırma ve geliştirme çalışmalarında oldukça öne çıkmıştır. Membranlar yakın gelecekte sadece su içerisindeki atık maddeleri ayırmak için kullanılan fiziksel engel olmaktan çıkıp başlı başına fonksiyonel bir bariyer olarak kullanılmaya başlanacaktır. Membranların kirlenmesini önlemek, su geçirgenliğini arttırmak ve antimikrobiyel aktivite kazandırmak amacıyla nanotanecik ilave edilmesi fonksiyonel özellikleri geliştirmeye yönelik uygulanabilecek stratejilerden birine örnek olarak gösterilebilir.
Nanomemwater 7. Çerçeve Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir araştırma projesi olan BioNexGen’in kapanış konferansı olarak düzenlenmektedir. Proje kapsamında 8 farklı ülkeden 11 ortaklı bir uluslararası konsorsiyum, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da (MENA) atık su arıtım sürecini iyileştirmek ve temizlenen atık suyun belediyelerde, tarımsal alanlarda ve çeşitli endüstriyel sektörlerde tekrar kullanımını sağlamak amacıyla mevcut membran biyoreaktörler (MBR) için yeni nesil, yüksek verimli membranlar geliştirmeyi hedeflemektedir. Konusunda uzman davetli konuşmacılar atık su arıtımı alanında kritik noktaları ele alacaklardır. Ayrıca, konferans sözlü sunumlar ve poster sunumları aracılığıyla araştırmacıların deneyimlerini, araştırma sonuçlarını ve fikirlerini paylaştığı bir platform görevi görecektir. Üniversitelerden, siyasetten, hükümet ve sanayi kuruluşlarından temsilcilerin katılımlarının sağlanması konferansın temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Comments are closed.