Fakültemiz misyonunun gereği olarak gelecekte ulaşmak için belirlediği hedefler şunlardır:

  • Disiplinlerarası bir anlayış içinde araştırma ağırlıklı eğitim-öğretim yapmak,
  • Uluslararası düzeyde tanınmak ve lider mühendislik fakülteleri  arasında yer almak
  • Bilim insanı yetiştirme maliyetini azaltmak ve kaynakların ülke sınırları içinde daha verimli kullanılmasını sağlamak.
  • Sanayiye önderlik etmek, sanayiye sıçrama yaptırılabilecek teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimini olanaklı kılan araştırmacıların, girişimcilerin sanayi ve üniversite eşgüdümü içinde yetiştirilmesini sağlamak,
  • Önemli endüstriyel problemleri çözmek için yeni mühendislik alanları ve teknolojileri geliştirmek amacı ile araştırmalar yapmak.