İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi misyonu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün kuruluş amacına uygun olarak teknolojik alanlarda ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır.

Fakültemiz mühendislik alanında ülkemizin her türlü sorununu çözme kapasitesine sahip; konusunda yetkin, etkin, araştırmacı ve sosyal sorumluluk sahibi mühendisler ile ülkemizin uluslararası seviyede rekabet edebilir hale gelmesi için ilgili mühendislik alanlarında araştırmacılar yetiştirmeyi kendisine görev edinmiştir.